Beste vrijwilligers van de Hakkelaars,

We hebben een missie. 

Die staat beschreven in ons beleidsplan. Wat is die missie ook alweer?

De missie van TV de Hakkelaars is om een actieve transparante vereniging te zijn waar alle leden de tennissport kunnen beoefenen naar eigen wensen met respect voor elkaars verschillen en rekening houdend met elkaar. De club is herkenbaar als gezellig en een fijne en veilige plaats om te sporten. De unieke ongedwongen sfeer moet behouden blijven, waarbij verantwoording afleggen naar elkaar en verantwoordelijk zijn voor elkaar niet uit het oog mag worden verloren.

Dat is de missie voor en van ons allen.

Maar ook ieder persoonlijk heeft misschien een eigen missie…

 

Waarom doe je eigenlijk vrijwilligerswerk voor de club? Ik heb een artikel gelezen waar 10 redenen beschreven stonden, waarom mensen vrijwilligerswerk doen. 

Dat zijn de volgende 10 redenen:

  1. Het werk is leuk om te doen.
  2. Iets voor anderen kunnen betekenen.
  3. Iets leren.
  4. Mezelf nuttig maken.
  5. Mijn kennis en vaardigheden inzetten.
  6. Mij ergens bij betrokken voelen.
  7. Je hoort je in te zetten voor de samenleving.
  8. Het geeft afwisseling in mijn leven.
  9. Hierdoor houd ik mijn hersens fit.
  10. Ik wil graag bij deze organisatie horen

Nu ben ik natuurlijk nieuwsgierig hoe dit bij jullie zit..  We nemen ze even door! Je mag meerdere keuzes maken…

We hebben een grote groep vrijwilligers binnen de vereniging. Sommigen kiezen voor een kortere, goed afgebakende taak. Dit schijnt iets van deze tijd te zijn. Anderen doen een bepaalde taak al jaren. Sommigen wisselen af en toe van commissie of nemen een pauze.

Samenwerking in een commissie is soms wel een uitdaging. Soms loopt het als een trein in een groep, of loopt het weleens wat stroever. Hetzelfde geldt in een tennisteam.

De Amerikaanse sociaal psycholoog Tuckman onderscheidt 5 fasen of stadia in de ontwikkeling van groepen en teams:

1. Forming ( het vormen/ ontstaan van de groep)
Leden nemen een afwachtende houding aan. Er is nog geen groepsgevoel en de individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen”. 

2. Storming (de conflict-fase)
In deze fase proberen de leden hun positie in de groep in te nemen. Dit leidt onvermijdelijk tot een strijd wanneer ideeën van de teamleden met elkaar op gespannen voet staan.

3. Norming (de norm of standaarden-fase)
De regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen vastgelegd en gedeeld. De belangrijke en minder belangrijke rollen zijn gedefinieerd. Er kan een start worden gemaakt met samenwerking

4. Performing (prestatie fase)
De groep wordt een team. Teamleden vullen elkaar aan. Er wordt harmonieus gewerkt naar het gemeenschappelijke teamdoel.

5. Adjourning (de afscheidsfase)
 Het doel is behaald.. Nu zijn of worden ook de verslagen gemaakt voor de alv. Een evaluatie vormt een goede basis voor een nieuw seizoen

Deze stadia worden niet altijd lineair doorlopen. Met name fase 3 en 4 worden cyclisch doorlopen. In de beginfasen hebben sociaal-emotionele taken de overhand, in de laatste fasen de taakgerichte taken.

Als er nieuwe commissieleden  komen, begin je meestal weer bij fase 1.

Jullie herkennen vast deze fases in je commissie waar je in zit. Loopt het niet zo lekker, zit je in de storming fase, geen paniek. Het hoort er gewoon bij en er zijn allerlei tips te vinden die bij de verschillende fases horen. We hebben iedereen heel hard nodig, om de unieke ongedwongen sfeer uit onze missie, te behouden.

Het bestuur vindt het mooi dat de commissies zo zelfstandig werken. Ook vinden we dat we met z’n allen weer een succesvol jaar achter de rug hebben. Een speciaal jubileumjaar! We zijn bijzonder trots op jullie, onze grote groep vrijwilligers, die zich weer volledig ingespannen hebben om er een super tennisjaar van te maken.

Beste vrijwilligers, het is een traditie om een vrijwilliger van het jaar te kiezen. Maar dat geeft ook soms gedoe. Het is leuk en eervol voor degene die gekozen wordt. Maar sommige mensen kunnen zich ook gepasseerd voelen. In ieder geval vindt dit bestuur het een bijna onmogelijke opgave om ieder jaar weer en keuze te maken. Alle vrijwilligers zijn belangrijk voor de club. We hebben dan ook besloten om te stoppen met deze traditie. We zijn vanaf nu allemaal vrijwilligers van het jaar!

Iedereen heel hartelijk dank! We hopen dat jullie allemaal in 2019 weer van de partij zijn!

 

 

 

 

Nieuws overzicht