Een gezondere kantine

Begin dit jaar zijn wij gestart met de gezondere kantine. Wij hebben via een enquête om jullie mening gevraagd. Met meer dan 100 reacties hebben jullie hier enthousiast gehoor aan gegeven. Hier zijn wij heel blij mee. Inmiddels hebben wij een aantal veranderingen in het clubhuis en het assortiment doorgevoerd en suggesties uit de enquête meegenomen. 


Het resultaat is dat wij een bronzen kantine zijn!! Op 14 juni om 18.00 uur reikt de wethouder de award uit.  Wij zijn hier heel trots op! Maar danken ook de bardiensten voor hun inzet de afgelopen weken. Wij gaan enthousiast door en hopen jullie vaak op de baan en aan de bar te zien!

Na: 


De KBC

Nieuws overzicht