Resultaten tevredenheid enquête

Hierbij treft u de resultaten van de tevredenheid enquête die we eind 2019 hebben gehouden.
We zijn blij met de vele adviezen en suggesties die de leden hebben gedaan.
Dank daarvoor!

We zullen ze in het bestuur bespreken, en de desbetreffende commissies informeren.

Het bestuur is vooral tevreden te constateren dat het vrijwilligersbeleid gewaardeerd wordt,
en dat onze leden de activiteiten en de sfeer positief ervaren.

 

In de download vind u de resultaten van het "Ledentevredenheidsonderzoek TV De Hakkelaars"
We wensen u veel leesplezier met deze resultaten.


Het bestuur 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht