Informatie Bardienst

Bij de club hebben wij ervoor gekozen dat de bardiensten voor én door leden worden verzorgd. Je kunt ook kiezen voor een lidmaatschap waarbij je geen of minder bardiensten hoeft te draaien. Onder het kopje contributie is te lezen wat het lidmaatschap met en zonder bardiensten bedraagt. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden. Een schoonmaakdienst valt ook onder een bardienst. Dit kun je kiezen bij het online inschrijven van de bardiensten.

Na de sluitingsdatum van het online inschrijven, deelt de bardienstcoördinator de bardiensten in waar nog niemand zich voor heeft ingeschreven.

De bardiensten worden alleen ingedeeld op de wat drukkere momenten. Op de rustigere tijden is er geen bardienst geregeld maar mogen de leden zelf pakken en afrekenen als het clubhuis open is. Er zijn diverse leden in het bezit van een sleutel van het pand, die ook regelmatig op de club aanwezig zijn. Ook de trainer heeft een sleutel. Zij kunnen op deze rustige momenten het clubhuis openen en afsluiten.

Als je bardienst hebt, is het de bedoeling dat je de sleuteldrager belt. Heb je bardienst op maandag dan bel je de sleuteldrager van de maandag. Je spreekt dan af wanneer je de sleutel van het clubhuis kan komen ophalen en weer terugbrengen. Vergeet ook de alarmcode niet te vragen.

De sleuteldragers en barpoolers staan vermeld op de website onder het kopje bardiensten.

Bij heel slecht weer wanneer er niemand komt tennissen, bespreek je met de sleuteldrager of de bardienst kan vervallen. Als het rustig is tijdens de bardienst, zou het fijn zijn als je de koelkasten bijvult, opruimt in het clubhuis en wat licht schoonmaakwerk wilt doen.

Je kunt jouw bardiensten vinden op de website nadat je bent ingelogd op de website. Als je nog geen account hebt, kun je dat aanmaken. Je bondsnummer is je inlogcode en vervolgens vraag je een wachtwoord aan.

Als je niet in de gelegenheid bent om je bardienst te vervullen, om welke reden dan ook, is het de bedoeling dat je die zelf met iemand probeert te ruilen. Als het ruilen niet lukt, kun je zelf een barpooler vragen. De barpooler betaal je dan € 35,-. voor aanvang van de bardienst. Het is helaas niet te doen voor de bardienstcoördinator om het ruilen te regelen.

Als het ruilen niet lukt en er geen barpooler beschikbaar is, wil je dan contact opnemen met de bardienstcoördinator? Als je het vergeet, of je kunt je bardienst onverhoopt niet draaien en je neemt geen contact op, dan zijn we genoodzaakt om je een boete op te leggen van
€ 50,00.

In het kader van de Drank- en Horecawet is het verplicht dat leden die een bardienst vervullen het certificaat  “Verantwoord alcohol schenken” behaald hebben. Mocht je dit nog niet hebben gehaald, dan kan je de toets doen via https://www.nocnsf.nl/iva/doe-de-test . Mocht je al bij een andere vereniging of via je werkgever dit certificaat in bezit hebben, stuur het dan door naar de barcoördinator? . Het kost weinig tijd en moeite om het certificaat te halen en is blijvend geldig.