Sponsorbeleid

Om financieel gezond te blijven zijn sponsors voor sportverenigingen van groot belang.
Ook T.P.V. De Hakkelaars heeft belang bij sponsors en hun financiele bijdragen.
T.P.V. De Hakkelaars biedt verschillende mogelijkheden voor sponsors om hun naamsbekendheid via onze vereniging te vergroten.
Te denken valt aan winddoeken langs de tennisbanen, vermeldingen op de website van onze vereniging, vermelding op ons sponsorbord op ons terras of via sponsoring
van speciale evenementen zoals het open jeugd toernooi, het open senioren toernooi of onze clubkampioenschappen.

Indien u interesse heeft om T.P.V. De Hakkelaars te sponsoren kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie.
Dit kan via onderstaand e-mailadres;  zwartlia@hotmail.com
De sponsorcommissie.