Geschiedenis van de Hakkelaars

Tennis en- Padelvereniging ‘De Hakkelaars’

 

Vanaf 1963 kwamen er 6 bevriende echtparen uit de Hobbemalaan en uit de Ostadelaan bij elkaar om de haalbaarheid van de oprichting van een tennisvereniging te bespreken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de instelling van een “oprichtingsbestuur”. Hierin hadden zitting: de heren Brak, Dam, Luitse, Rudolphus (Vz), Spaan, Visman en Vroome. Uit de gehouden enquête bleek dat gestart kon worden met een ledenaantal van 100 volwassenen en 40 kinderen. Voor wat betreft de locatie werd aansluiting gezocht bij Manege Any Dale met eigenaar Jan Post. 

Klik hier voor om alles te lezen over de geschiedenis van de hakkelaars