Contributie Senioren 2024

Alle leden van TPV de Hakkelaars kunnen gebruik maken van zowel onze tennis- als padelbanen. Daarvoor bestaat maar één soort lidmaatschap.
Voor pickleball bestaat een apart lidmaatschap.
De hoogte van de contributie wordt aangepast aan de keuze voor het aantal bardiensten:

Contributie met 5 bardiensten                                                                     € 170,-
Contributie met 4 bardiensten                                                                      € 200,-
Contributie met 3 bardiensten                                                                      € 230,-
Contributie met 2 bardiensten                                                                      € 260,-
Contributie met 1 bardienst                                                                          € 290,-
Contributie zonder bardiensten                                                                    € 320,-
Zomerlidmaatschap van 1 juni tot en met 30 september,
zonder bardiensten                                                                                       € 125,-

Competitie lid                                                                                                € 50,-

Studentenlidmaatschap zonder bardiensten                                                € 198,-
Studentenlidmaatschap met 3 bardiensten                                                  € 108,-

Eenmalig proeflidmaatschap voor 3 maanden                                             € 82,50*
* automatisch lid na proeflidmaatschap, tenzij het lid zelf opzegt  


Pickleball lidmaatschap (geen padel/tennis/bardiensten)                           € 50,-

 

Voor de leden die vanaf 1 januari 2017 70 jaar worden, vervalt de 69+korting en de vrijstelling van bardiensten.

De contributie kan in twee keer worden afgeschreven, in maart en september. Uitzondering hierop is het zomerlidmaatschap, competitielidmaatschap en het proeflidmaatschap. Deze worden in 1 keer afgeschreven.


Voor jeugd en senioren eenmalig 35,- euro entreegeld.

Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart. Wanneer u later in het jaar lid wordt, betaalt u contributie over de
maanden van het lidmaatschap plus 1 maand. Elk lid van onze vereniging is automatisch lid van de KNLTB.


Het lidmaatschap kan online gewijzigd of opgezegd worden (voor 1 december)

Vrijwilligers krijgen een contributie korting, zie onderstaand schema.

Deze kortingen worden achteraf verrekend in de contributieafschrijving.

 

  Minorenregeling:

In de algemene ledenvergadering is, na overleg met het bestuur, besloten om een speciale regeling te treffen voor de zogeheten minoren van onze vereniging. Wat houdt dit nu precies in?

Uit ervaring blijkt dat er veel jonge kinderen zijn die graag willen tennissen, maar uiteindelijk toch weinig gebruik maken van de baan. Vaak volgen zij alleen tennisles en dit maakt een tennisseizoen voor deze kinderen erg duur. Vandaar dat besloten is om voor alle kinderen die vijf, zes, zeven of acht jaar oud zijn in het huidige kalenderjaar, een speciaal minitarief van 54,00 euro per tennisseizoen te hanteren. Zodra een kind in het huidige kalenderjaar negen jaar wordt, geldt weer het normale jeugdtarief. Eén opmerking moet hierbij wel worden geplaatst: bij het hanteren van het minitarief vervalt de gezinskorting voor dit kind. 
 
*Gezinskorting:

De gezinskorting van 20,00 euro wordt berekend vanaf het derde en elk daarop volgend gezinslid. Minoren tellen hierin niet mee.
Voorbeeld 1: 2 ouders, 1 kind van 10 jaar en 1 kind van 7 jaar. Gezinskorting is 20,00 euro.
Voorbeeld 2: 2 ouders, 1 kind van 7 jaar en 1 kind van 5 jaar. Geen gezinskorting.
Voorbeeld 3: 2 ouders, 1 kind van 10 jaar en 1 kind van 8 maar wordt 9 op 11 december (dus geen minor meer voor dit seizoen!). Gezinskorting is 40,00 euro.

 De contributie en inschrijfgeld wordt middels een automatische incasso geïnd, waartoe u zich verplicht bij het inschrijven. Door het invullen van het online aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven.

Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart. Wanneer u later in het jaar lid wordt, betaalt u contributie over de maanden van lidmaatschap plus 1 maand. Elk lid van onze vereniging is automatisch lid van de KNLTB.

Uw lidmaatschap kunt u online wijzigen cq opzeggen.