Wat leuk dat je lid wilt worden van TPV de Hakkelaars. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Uw Keuze
PickleballCategorie*
ProeflidmaatschapCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Tennis / PadelCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Zomer ChallengeCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Aanvullende informatie en vragen
Keuze Proeflidmaatschap:
Eenmalig proeflidmaatschap (3 maanden) voor € 82,50.
De lessen, indien gewenst, moeten zelf in overleg met de tennisacademie gedurende deze periode worden afgesproken.
Alleen senioren (per 1 januari ouder dan 18 jaar) kunnen een proeflidmaatschap afsluiten.
Je wordt niet ingedeeld voor bardienst of gevraagd om andere vrijwilligerstaken op je te nemen.
Keuze Competitielid:
De geldigheidsduur is 2 weken voor aanvang van de competitie tot en met het eind van de competitie.
Het lidmaatschap wordt beëindigd na afloop van de competitie.
Om competitielid te kunnen worden, moet je lid zijn bij een andere tennisvereniging die bij de KNLTB is aangesloten.
Je wordt niet ingedeeld voor bardienst of gevraagd om andere vrijwilligerstaken op je te nemen.
Het Competitielidmaatschap kost € 50 per competitie.
Keuze Zomerchallenge:
De geldigheidsduur is van 1 juni t/m 30 september.
Het lidmaatschap wordt beëindigd na afloop van de zomerchallenge.
Je wordt niet ingedeeld voor bardienst of gevraagd om andere vrijwilligerstaken op je te nemen.
Het Zomerchallenge lidmaatschap kost € 125
Alleen senioren (per 1 januari ouder dan 18 jaar) kunnen een Zomerchallenge lidmaatschap afsluiten.
Keuze studentenlidmaatschap:
Studentenlidmaatschap, MBO/HBO/Universiteit, tot april, zonder bardiensten € 198
Studentenlidmaatschap, MBO/HBO/Universiteit, tot april, met 3 bardiensten € 108
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TPV De Hakkelaars om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
Betalingstermijn per:
 
Vrijwilligers
TPV De Hakkelaars is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Kantine Beheer Commissie
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
Beroep?
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van TPV De Hakkelaars.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Bardienst
Elk senioren lid (ouder dan 18 jaar) dient per seizoen maximaal 5 bardiensten te verrichten.
Je kan ook minder bardiensten draaien en dat zie je terug in de contributie.
Geen bardiensten, dan is de contributie € 320
1 bardienst, dan is de contributie € 290
2 bardiensten, dan is de contributie € 260
3 bardiensten, dan is de contributie € 230
4 bardiensten, dan is de contributie € 200
5 bardiensten, dan is de contributie € 170
Aantal bardiensten dat ik wil draaien per seizoen:
Ik ga:*
Opmerking