Contributie Junioren/Minoren

De contributie jeugd vanaf seizoen 2024:

 Junioren (9 t/m 17 jaar) 108,00  en 35,00 entreegeld
Minoren (5, 6, 7 en 8-jarigen) 54,00 en 35,00 entreegeld
Gezinskorting vanaf 3e lid,
exclusief minoren*
 20,00  
Studenten € 108,00 (inclusief 3 bardiensten) zonder bardienst € 198,00
en  35,00 entreegeld

 LET OP!! Studenten alleen op vertoon van de studentenpas van MBO, HBO of Universiteit.

Minorenregeling:
 
Uit ervaring blijkt dat er veel jonge kinderen zijn die graag willen tennissen, maar uiteindelijk toch weinig gebruik maken van de baan. Vaak volgen zij alleen tennisles en dit maakt een tennisseizoen voor deze kinderen erg duur. Vandaar dat besloten is om voor alle kinderen die vijf, zes, zeven of acht jaar oud zijn in het huidige kalenderjaar, een speciaal minitarief van 54,00 euro per tennisseizoen te hanteren. Zodra een kind in het huidige kalenderjaar negen jaar wordt, geldt weer het normale jeugdtarief. Eén opmerking moet hierbij wel worden geplaatst: bij het hanteren van het minitarief vervalt de gezinskorting voor dit kind.

Wij hopen dat er met deze regeling veel nieuwe jeugdleden onze vereniging komen versterken!!
 
*Gezinskorting:

De gezinskorting van 20,00 euro wordt berekend vanaf het derde en elk daarop volgend gezinslid. Minoren tellen hierin niet mee.
Voorbeeld 1: 2 ouders, 1 kind van 10 jaar en 1 kind van 7 jaar. Gezinskorting is 20,00 euro.
Voorbeeld 2: 2 ouders, 1 kind van 7 jaar en 1 kind van 5 jaar. Geen gezinskorting.
Voorbeeld 3: 2 ouders, 1 kind van 10 jaar en 1 kind van 8 maar wordt 9 op 11 december (dus geen minor meer voor dit seizoen!). Gezinskorting is 40,00 euro.