Wat is een VertrouwensContactPersoon

Wat is een VertrouwensContactPersoon 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, trainers, bestuursleden) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Voorkomen is beter dan genezen 

Ook in de sport horen we tegenwoordig vaak over grensoverschrijdend gedrag. Wij willen hier graag op voorbereid zijn en we streven binnen onze vereniging naar open communicatie.

 

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert.

 

 

Wanneer kun je terecht bij de Vertrouwens ContactPersoon van de vereniging?

Als je vragen hebt, die kunnen gaan over: 

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een (team)lid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent.

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het Bestuur. De VCP zal elke melding inhoudelijk en in vertrouwen met het bestuur van de vereniging moeten delen. 

Wie zijn de VertrouwensContactPersonen (VCP) bij TPV De Hakkelaars

Je kunt kiezen! 
TPV de Hakkelaars heeft twee VCP’s. 

Dat zijn Coosje Haak en Wijnand Oostrom.

Je kunt met ze in contact komen door te mailen naar vertrouwenscontactpersoon@hakkelaars.com of door te bellen: 
Coosje - 06 27150486 of Wijnand – 06 25008992.

Indien de VCP’s  niet bereikbaar zijn dan kun je je ook wenden tot het bestuur.