Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Keuze soort lidmaatschap
Vink de checkbox links van uw keuze aan en filter, indien van toepassing, uw aanvullende keuze daarnaast.
ProeflidmaatschapCategorie*
Indien bekend:
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
TennisCategorie*
Indien bekend:
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Zomer ChallengeCategorie*
Indien bekend:
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Aanvullende informatie en vragen
Gratis eenmalig proeflidmaatschap (2 maanden), gratis zonder tennislessen
of met 2 tennislessen voor € 20.
Dit geldt alleen voor senioren (per 1 januari ouder dan 18 jaar).
Keuze studentenlidmaatschap:
Studentenlidmaatschap, MBO/HBO/Universiteit, tot april, zonder bardiensten € 183
Studentenlidmaatschap, MBO/HBO/Universiteit, tot april, met 3 bardiensten € 108
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV De Hakkelaars om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
Betalingstermijn per:
 
Vrijwilligers
TV De Hakkelaars is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Kantine Beheer Commissie
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van TV De Hakkelaars.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Bardienst
Elk senioren lid (ouder dan 18 jaar) dient per seizoen drie bardiensten te verrichten.
Je kan ook minder bardiensten draaien en dat zie je terug in de contributie.
Geen bardiensten, dan is de contributie € 300
1 bardienst, dan is de contributie € 275
2 bardiensten, dan is de contributie € 250
3 bardiensten, dan is de contributie € 225
Aantal bardiensten dat ik wil draaien per seizoen:
Opmerking