Nieuwe Leden Commissie

 

De Hakkelaars heeft in 2016 deze commissie in het leven geroepen, omdat de ervaring leert dat het voor nieuwe leden toch wel een zoekplaatje leek om zijn weg binnen onze vereniging te vinden. Deze commissie helpt nieuwe leden -  die daarvoor belangstelling hebben - te integreren in de club

Voor meer informatie kunnen nieuwe leden zich wenden tot Leonie Bazen : 06 10 67 47 33