Obligatieplan

Tennisvereniging de Hakkelaars wil op korte termijn investeringen

 

 

 

 

Beste leden van Tennisvereniging de Hakkelaars,

 

Tennisvereniging de Hakkelaars wil op korte termijn investeringen gaan doen, te denken valt aan de renovatie van de tennisbanen 1/tm 4, een (gedeeltelijke) renovatie van het clubhuis
en een investering waarbij we onze duurzaamheid vergroten door middel van de installatie van zonnepanelen op het dak van ons clubhuis.

 

  • De banen 1 t/m 4 zijn aan onderhoud toe, de afwatering is niet goed meer waardoor de bruikbaarheid van deze banen te wensen overlaat.
  • Uit het ledentevredenheidsonderzoek zoals deze eind 2019 is uitgevoerd blijkt dat het clubhuis aan renovatie toe is. Het clubhuis is nu ongeveer 27 jaar oud en kan wel een opfrisbeurt gebruiken. 
  • Te denken valt aan de toiletgroepen, bar, keuken en kleedkamers.
  • Om ook op het gebied van duurzaamheid een steentje bij te dragen willen we graag zonnepanelen op het dak van ons clubhuis laten instaleren, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van bestaande subsidieregelingen. (30% van de investering)

Al deze investeringen moeten worden gefinancierd.

Onze financiële positie is op dit moment goed te noemen. Op dit moment beschikken we over een spaarsaldo van ongeveer € 60.000,- op onze Rabo rendementsrekening. Bron jaarverslag boekjaar 2018-2019.

Als we gaan investeren zal dit betekenen dat het tegoed op onze spaarrekening naar nul zal dalen. Dit vinden wij echter een ongewenste situatie. In geval van calamiteiten zullen we toch aan onze betalingsverplichtingen moeten blijven voldoen. 

Het is daarom wenselijk om toch wat spaartegoed over te houden.

Lenen ten behoeve van investeringen is gebruikelijk, we doen het bijna allemaal bij de financiering van ons eigen huis. Sommigen personen lenen ten behoeve van de aanschaf van een auto.

Op dit moment zijn de rentetarieven om geld te lenen relatief laag te noemen.

Voor ons als vereniging ligt dit tarief toch al snel op 4%.

De rentetarieven voor sparen zijn op dit moment zelfs bijna 0%. Op dit moment vergoedt de Rabobank 0,01%.

Door de twee feiten te combineren is het mogelijk een win-win situatie te creëren.

TV de Hakkelaars wil geld lenen tegen een zo laag mogelijk rentetarief en stelt daarom de leden in de gelegenheid deel te nemen aan een obligatielening.

Via deze obligatielening kunnen de leden geld lenen aan de vereniging tegen een rentetarief van 2%.

Dat is voor onze vereniging een heel laag tarief en voor de leden die een deel van hun spaargeld tijdelijk ter beschikking willen stellen een redelijk tarief.

Zowel de vereniging als de leden profiteren van deze constructie.

 Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze prospectus.

 

Als u mee wil doen aan ons obligatieplan kunt u het deelnameformulier t/m 15 november 2020 inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus in het clubhuis of opsturen naar

Ed Heijnis, Purperreiger 12, 1399 KR Muiderberg.

Downloads: